مشخصات کاربر

ارسال پیام

نیک سفر
 • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی موردنظر:
 • نام و نام خانوادگی: زینب نیک سفر
 • تاریخ عضویت: 1394/07/18
 • جنسیت: زن
 • وضعیت تاهل: مجرد
نیک سفر نیک سفر نیک سفر


آثار کاربر


 • نگارگری

  نگارگری

  نمایشگاه خانم زینب نیک سفر با 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و تخیلات خود هنرمند در قالب مینیاتور

 • نگارگری

  نگارگری

  نمایشگاه خانم زینب نیک سفر با 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و تخیلات خود هنرمند در قالب مینیاتور

 • نگارگری

  نگارگری

  نمایشگاه خانم زینب نیک سفر با 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و تخیلات خود هنرمند در قالب مینیاتور

 • حسین غفاری

  حسین غفاری

  نمایشگاه خانم زینب نیک سفر با 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و تخیلات خود هنرمند در قالب مینیاتور

 • نگارگری

  نگارگری

  نمایشگاه خانم زینب نیک سفر با 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و تخیلات خود هنرمند در قالب مینیاتور