برگزاری نمایشگاه نگارگری

گروه : تیتر یک | تاریخ انتشار: 1394/07/18

نمایشگاه نگارگری سرکار خانم زینب نیک سفردر نگارخانه ارشاد در حال برگزار ی است

برگزاری نمایشگاه نگارگری

نمایشگاه نگارگری سرکار خانم زینب نیک سفر در قالب 44 اثر برگرفته از آثار استاد فرشچیان و مجموعه تخیلات هنرمند از مورخه 16/7/94 به مدت یک هفته در نگارخانه ارشاد برگزار می گردد