آخرین اخبارهنرهای تجسمی

گشایش نمایشگاه رقص رنگ در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1395/08/01 - توسط کریمی

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بجنورد؛ نمایشگاه گروهی چاپ باتیک در بجنورد گشایش یافت. » ادامه

نخستین نمایشگاه گروهی چاو در بجنورد

نوشته شده در پوستر 1395/05/25 - توسط کریمی

نخستین نمایشگاه گروهی چاپ سیلک در بجنورد افتتاح شد. » ادامه

افتتاح نمایشگاه نقاشی آبرنگ در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1395/03/30 - توسط کریمی

سومین نمایشگاه انفرادی مشبک در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1395/02/19 - توسط کریمی

نمایشگاه پوستر٧٠*٥٠

نوشته شده در نقاشی 1395/02/12 - توسط کریمی

افتتاح نمایشگاه گروهی عکس

نوشته شده در نقاشی 1395/01/30 - توسط کریمی

نمایشگاه صنایع دستی در بجنورد دایر شد

نوشته شده در نقاشی 1394/11/12 - توسط کریمی

افتتاح نمایشگاه گروهی پوستر در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1394/08/24 - توسط کریمی

افتتاح نمایشگاه نقاشی در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1394/08/17 - توسط کریمی

افتتاح نمایشگاه نقاشی در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1394/08/17 - توسط کریمی

افتتاح نمایشگاه نقاشی در بجنورد

نوشته شده در نقاشی 1394/08/17 - توسط کریمی

برگزاری نمایشگاه نگارگری

نوشته شده در نقاشی 1394/07/18 - توسط وقارموسوی